اگر می‌خواهید از ایزوگام برای عایق‌کاری ساختمان استفاده کنید، انتخاب خوبی داشته‌اید. جهت مشاوره نصب ایزوگام و برآورد و بازدید رایگان نصب ایزوگام، کافی است تا با ما تماس بگیرید.

ایزوگام

ایزوگامی که برای نصب انتخاب می‌کنید باید با شرایط فصلی و محل نصب سازگاری کافی داشته باشد. در فصل زمستان استفاده از ایزوگام سردسیری و در فصل تابستان استفاده از ایزوگام گرمسیری باعث می‌شود تا چسبندگی بهتری بین ایزوگام و سطح ساختمان ایجاد شود.

نصب ایزوگام روی بام

نصب ایزوگام باید توسط پرسنل باتجربه و با مهارت انجام شود. زیرا حتی اگر بهترین ایزوگام را هم خریداری کنید و نصب آن به خوبی و با دقت انجام نشود، نتیجه‌ی نهایی آنچه به دنبال آن هستید، نخواهد بود.

قیمت ایزوگام

ایزوگامقیمت ایزوگام
قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ هر متر با نصب۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان هر متر با نصب۷۳,۰۰۰ تومان
قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان هر متر با نصب۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران هر متر با نصب۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت ایزوگام مروارید دلیجان هر متر با نصب۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت ایزوگام سامان دلیجان هر متر با نصب۶۳,۰۰۰ تومان
قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان هر متر با نصب۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت ایزوگام شرق دلیجان هر متر با نصب۶۳,۰۰۰ تومان
قیمت ایزوگام ستاره طلایی دلیجان هر متر با نصب۶۶,۰۰۰ تومان
قیمت ایزوگام مرجان دلیجان هر متر با نصب۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت ایزوگام حفاظ دلیجان هر متر با نصب۶۳,۰۰۰ تومان

تجربه‌ی چندین‌ساله‌ی ما برای نصب ایزوگام این آرامش خیال را برای شما ایجاد می‌کند تا بتوانید از چکه‌ی بام رهایی پیدا کنید.