اگر می‌خواهید از ایزوگام برای عایق‌کاری ساختمان استفاده کنید، انتخاب خوبی داشته‌اید. جهت مشاوره نصب ایزوگام و برآورد و بازدید رایگان نصب ایزوگام، کافی است تا با ما تماس بگیرید.

ایزوگام

ایزوگامی که برای نصب انتخاب می‌کنید باید با شرایط فصلی و محل نصب سازگاری کافی داشته باشد. در فصل زمستان استفاده از ایزوگام سردسیری و در فصل تابستان استفاده از ایزوگام گرمسیری باعث می‌شود تا چسبندگی بهتری بین ایزوگام و سطح ساختمان ایجاد شود.

نصب ایزوگام روی بام

نصب ایزوگام باید توسط پرسنل باتجربه و با مهارت انجام شود. زیرا حتی اگر بهترین ایزوگام را هم خریداری کنید و نصب آن به خوبی و با دقت انجام نشود، نتیجه‌ی نهایی آنچه به دنبال آن هستید، نخواهد بود.

قیمت ایزوگام

ردیف ایزوگام قیمت ایزوگام
۱ قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ هر متر با نصب ۳۵,۲۰۰ تومان
۲ قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان هر متر با نصب ۳۴,۵۰۰ تومان
۳ قیمت ایزوگام سپهر دلیجان هر متر با نصب ۳۲,۰۰۰ تومان
۴ قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران هر متر با نصب ۳۸,۰۰۰ تومان
۵ قیمت ایزوگام مروارید دلیجان هر متر با نصب ۳۲,۵۰۰ تومان
۶ قیمت ایزوگام سامان دلیجان هر متر با نصب ۳۳,۰۰۰ تومان
۷ قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان هر متر با نصب ۳۲,۵۰۰ تومان
۸ قیمت ایزوگام گستر بام دلیجان هر متر با نصب ۳۲,۰۰۰ تومان
۹ قیمت ایزوگام شرق دلیجان هر متر با نصب ۳۲,۲۰۰ تومان
۱۰ قیمت ایزوگام ستاره طلایی دلیجان هر متر با نصب ۳۳,۰۰۰ تومان
۱۱ قیمت ایزوگام مرجان دلیجان هر متر با نصب ۳۳,۰۰۰ تومان
۱۲ قیمت ایزوگام حفاظ اصل تهران هر متر با نصب ۳۶,۵۰۰ تومان

تجربه‌ی چندین‌ساله‌ی ما برای نصب ایزوگام این آرامش خیال را برای شما ایجاد می‌کند تا بتوانید از چکه‌ی بام رهایی پیدا کنید.