اگر می‌خواهید از ایزوگام برای عایق‌کاری ساختمان استفاده کنید، انتخاب خوبی داشته‌اید. جهت مشاوره نصب ایزوگام و برآورد و بازدید رایگان نصب ایزوگام، کافی است تا با ما تماس بگیرید.

ایزوگام

ایزوگامی که برای نصب انتخاب می‌کنید باید با شرایط فصلی و محل نصب سازگاری کافی داشته باشد. در فصل زمستان استفاده از ایزوگام سردسیری و در فصل تابستان استفاده از ایزوگام گرمسیری باعث می‌شود تا چسبندگی بهتری بین ایزوگام و سطح ساختمان ایجاد شود.

نصب ایزوگام روی بام

نصب ایزوگام باید توسط پرسنل باتجربه و با مهارت انجام شود. زیرا حتی اگر بهترین ایزوگام را هم خریداری کنید و نصب آن به خوبی و با دقت انجام نشود، نتیجه‌ی نهایی آنچه به دنبال آن هستید، نخواهد بود.

قیمت ایزوگام

ردیفایزوگامقیمت ایزوگام
۱قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ هر متر با نصب۳۵,۲۰۰ تومان
۲قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان هر متر با نصب۳۴,۵۰۰ تومان
۳قیمت ایزوگام سپهر دلیجان هر متر با نصب۳۲,۰۰۰ تومان
۴قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران هر متر با نصب۳۸,۰۰۰ تومان
۵قیمت ایزوگام مروارید دلیجان هر متر با نصب۳۲,۵۰۰ تومان
۶قیمت ایزوگام سامان دلیجان هر متر با نصب۳۳,۰۰۰ تومان
۷قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان هر متر با نصب۳۲,۵۰۰ تومان
۸قیمت ایزوگام گستر بام دلیجان هر متر با نصب۳۲,۰۰۰ تومان
۹قیمت ایزوگام شرق دلیجان هر متر با نصب۳۲,۲۰۰ تومان
۱۰قیمت ایزوگام ستاره طلایی دلیجان هر متر با نصب۳۳,۰۰۰ تومان
۱۱قیمت ایزوگام مرجان دلیجان هر متر با نصب۳۳,۰۰۰ تومان
۱۲قیمت ایزوگام حفاظ اصل تهران هر متر با نصب۳۶,۵۰۰ تومان

تجربه‌ی چندین‌ساله‌ی ما برای نصب ایزوگام این آرامش خیال را برای شما ایجاد می‌کند تا بتوانید از چکه‌ی بام رهایی پیدا کنید.