قیمت قیرگونی و آسفالت در جدول‌های زیر قابل مشاهده است. به دلیل تفاوت در شرایط نصب و استفاده از مواد اولیه متناسب با هر شرایط مکانی، برای برآورد قیمت دقیق و مشاوره قیمت قیرگونی و آسفالت، با ما تماس بگیرید.

قیمت قیرگونی با نصب

قیرگونی

شرحقیمت قیرگونی
قیمت هر متر قیرگونی تک لایه۲۸،۰۰۰ تومان
قیمت هر متر قیرگونی دولایه۴۲،۰۰۰ تومان
قیمت قیر خالص هر بشکه۷۰۰،۰۰۰ تومان
قیمت قیر کارتن۸۰،۰۰۰ تومان
قیمت هر یارد گونی بنگال۱۱،۰۰۰ تومان

قیمت آسفالت با پخش

اجرای آسفالت

شرحقیمت آسفالت
قیمت آسفالت هر تن با پخش۵۰۰،۰۰۰ تومان
قیمت آسفالت هر سانتیمتر در یک متر مربع۸،۰۰۰ تومان