قیمت قیرگونی و آسفالت در جدول‌های زیر قابل مشاهده است. به دلیل تفاوت در شرایط نصب و استفاده از مواد اولیه متناسب با هر شرایط مکانی، برای برآورد قیمت دقیق و مشاوره قیمت قیرگونی و آسفالت، با ما تماس بگیرید.

قیمت قیرگونی با نصب

قیرگونی

شرح قیمت قیرگونی
قیمت هر متر قیرگونی تک لایه ۲۸،۰۰۰ تومان
قیمت هر متر قیرگونی دولایه ۴۲،۰۰۰ تومان
قیمت قیر خالص هر بشکه ۷۰۰،۰۰۰ تومان
قیمت قیر کارتن ۸۰،۰۰۰ تومان
قیمت هر یارد گونی بنگال ۱۱،۰۰۰ تومان

قیمت آسفالت با پخش

اجرای آسفالت

شرح قیمت آسفالت
قیمت آسفالت هر تن با پخش ۵۰۰،۰۰۰ تومان
قیمت آسفالت هر سانتیمتر در یک متر مربع ۸،۰۰۰ تومان