قیمت قیرگونی و آسفالت در جدول‌های زیر قابل مشاهده است. به دلیل تفاوت در شرایط نصب و استفاده از مواد اولیه متناسب با هر شرایط مکانی، برای برآورد قیمت دقیق و مشاوره قیمت قیرگونی و آسفالت، با ما تماس بگیرید.

قیمت قیرگونی با نصب

قیرگونی

قیمت هر متر قیرکشی۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت هر متر قیرگونی تک لایه۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت هر متر قیرگونی دو لایه۱۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت قیر خالص هر بشکه۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت قیر کارتنی۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت هر یارد گونی بنگال۲۲,۰۰۰ تومان

قیمت آسفالت با پخش

اجرای آسفالت

قیمت آسفالت هر تن با پخش۹۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت آسفالت هر سانتی‌متر در یک متر مربع۳۰,۰۰۰ تومان