نصب ایزوگام

فیلم نصب ایزوگام

برای نصب ایزوگام به تجهیزات مخصوص و رعایت اصول مختلف ایمنی و کاربردی نیاز است. در این فیلم‌ها بخشی از نکات نصب ایزوگام را مشاهده می‌کنید
رول ایزوگام شرق

وزن رول ایزوگام چقدر است ؟

هر رول ایزوگام چه وزنی و چه ابعادی دارد. برای اینکه یک ایزوگام با کیفیت خریداری و نصب کنیم، رول ایزوگام چه وزنی باید داشته باشد ؟
ایزوگام فویل دار

بهترین فصل برای ایزوگام چه زمانی است ؟

برای اینکه ایزوگام را نسب کنیم، چه زمانی از سال بهترین موقع است. آیا در تمام فصول سال می‌توان ایزوگام را نصب کرد و این کار چه اثری روی کیفیت نصب ایزوگام دارد ؟
ایزوگام روی پشت بام

ایزوگام چیست ؟

ایزوگام چیست و در چه محل‌هایی استفاده می‌شود؟ انواع ایزوگام کدام است و قیمت ایزوگام چه مقدار است ؟ برای نصب ایزوگام چه کاری باید انجام دهیم ؟